(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Adventure, Animation, Drama, Romance
Tags :

CAST

Seika TaketomiFana del Moral
Ryunosuke KamikiCharles Karino
Daisuke OnoCarlo Levamme
Takeshi TomizawaChijiwa Takeo
Yoshinaga TakutoCharles (Shounen Jidai)

You May Also Like