Zhang Yimou's "Shadow" (2018)

Oct 12, 2018 94 min Watch Trailer

overview :
Genres :
Tags :

CAST

Zhang YimouHimself
Zhao XiaodingHimself
Deng ChaoHimself
Sun LiHerself
Ryan Zheng KaiHimself
Wang Qian-YuanHimself
Hu JunHimself
Guan Xiao-tongHerself
Leo WuHimself
Wang JingchunHimself
Horace MaHimself
Huan-Chiu KuHimself
Lao ZaiHimself

You May Also Like