To Live (1994)

Jun 30, 1994 133 min Watch Trailer

overview : Fugui and Jiazhen endure tumultuous events in China as their personal fortunes move from wealthy landownership to peasantry.
Genres : , ,
Tags : , , , , , , , , , ,

CAST

Ge YouXu Fugui
Gong LiJiazhen
Niu BenTown Chief
Jiang WuWan Erxi
Huang Zong LuoFugui's father
Guo TaoChunsheng
Ni DahongLong'er
Liu TianchiXu Fengxia (adult)
Zhang LuXu Fengxia (child)
Xiao CongXu Fengxia (youth)
Dong FeiXu Youqing
Liu YanjinFugui's mother
Li LianyiLao Quan
Zhang KangMantou
Zhao YuxiuPhysician Wang

You May Also Like