The Continent (2014)

Jul 24, 2014 100 min Watch Trailer

overview : A road movie that follows three young men yearning after their ideals.
Genres :
Tags : ,

CAST

William FengMa Haohan
Chen BolinJiang He
Wallace ChungA Lu
Joe Chen
Wang Luo-DanSu Mi
Quan Yuan
Jia Zhangke
White. K
Kong Lian-Shun
Zack Gao

You May Also Like