(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Drama, Romance, War, History
Tags :

CAST

Ludmila SavelyevaNatasha Rostova
Sergey BondarchukPierre Bezukhov
Vyacheslav TikhonovAndrei Bolkonsky
Boris ZakhavaMikhail Kutuzov
Viktor StanitsynIlya Andreyevich Rostov

You May Also Like