(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Action, Drama, History, War
Tags :

CAST

Tatsuya NakadaiShingen Takeda / Kagemusha
Tsutomu YamazakiNobukado Takeda
Jinpachi NezuSohachiro Tsuchiya
Takashi ShimuraTaguchi Gyobu
Kenichi HagiwaraKatsuyori Takeda

You May Also Like