(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Drama
Tags :

CAST

Leslie CheungChing Dau Ji (Cheng Dieyi)
Gong LiGuk Sin (Juxian)
Zhang FengyiDuen Siu Lau (Duan Xiaolou)
Jiang WenliYan Hong/Siu Dau Ji's mother
Ge YouMaster Yuan Si Qing

You May Also Like